Om du skulle råka bli sjuk och inte kan arbeta så har du rätt till ersättning för förlorad inkomst. Vilken sjukersättning ersättning du har rätt till och hur ser ut är olika beroende på vilken form av anställning du har och var du är anställd. 

Det finns lagstadgade försäkringar som gör att du har rätt till en viss form av ersättning. Det finns också kollektivavtalad ersättning som du har rätt till om du blir sjuk och inte kan arbeta. Anmäl alltid till din arbetsgivare om du är så sjuk att du inte kan ta dig till ditt arbete, även om du blir sjuk under din semester så ska du anmäla sjukdom till arbetet så du får behålla dina semesterdagar och de blir då istället sjukdagar. Är du sjuk längre än 7 dagar så måste ett läkarintyg lämnas in.

Den sjuklön du får är som oftast lägre än vad du får när du är arbetsför. Den första dagen brukar vara karensdag och den får du inget betald för. Från dag två och upp till dag 14 så är sjuklönen för en statligt anställd 80% av den lön som du får från arbetsgivaren. Det kan kännas som en djungel detta med olika former av ersättning och karensdagar. Prata med ditt fackförbund så får du hjälp med detta. Det kan vara svårt om du själv är sjuk och kanske inte orkar med. Försök att ta dig tid att kontakta ditt förbund för att se vad de säger.